Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Drukuj
dodał: Damian Reszka, info: Monika Łapucha - UG Skomlin   
piątek, 07 czerwca 2013 00:06 | artykul przeczytano 3769 razy
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej powstała jako jawna prezentacja popularyzująca rezultaty Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. Obowiązek prowadzenia SPBN został ujęty w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2007 r. Zgodnie z nim prezydent RP zdecydował o przeprowadzeniu Przeglądu, wydając stosowne zarządzenie w tej sprawie 24 listopada 2010r.

Jednocześnie powierzył realizację tego zadania szefowi Komisji SPBN, na czele której stanął szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Stosownie do zarządzenia prezydenta RP, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego określił merytoryczne i organizacyjne szczegóły przeprowadzenia SPBN.

Więcej informacji o Białej Księdze można znaleźć na stronie: www.spbn.gov.pl

rozmiar: 239.74 KB

rozmiar: 9.34 MB