Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego Drukuj
dodał: Damian Reszka, info: Maciej Korościel - UG Skomlin   
czwartek, 17 października 2013 22:06 | artykul przeczytano 3128 razy

Województwo Łódzkie wraz z 45 Partnerami (jst z województwa łódzkiego), realizuje projekt pn. „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2: E-usługi publiczne.


Okres realizacji projektu: 1.06.2013 – 31.12.2014
Całkowita wartość projektu: 22 902 270,00 zł
Wartość dofinansowania: 19 466 929,50 zł
Projekt ma na celu rozwój w pełni zinformatyzowanego systemu oświatowego, opartego o elektroniczne usługi edukacyjne.
 
"Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" to pierwsza inwestycja na obszarze województwa łódzkiego, która w sposób kompleksowy pozwoli zwiększyć wydajność, efektywność i jakość nauczania, monitoring postępów dydaktycznych poszczególnych uczniów oraz pracy administracji oświatowej, a tym samym umożliwi rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Projektem objętych jest 215 obiektów oświatowych z obszaru województwa łódzkiego, w których wdrożony zostanie m.in. elektroniczny system edukacyjny, wspomagający procesy dydaktyczne.