Bezpłatny kurs komputerowy dla dorosłych Drukuj
dodał: Damian Reszka, info: Paweł Rzeszowski - ZS Skomlin   
wtorek, 19 lutego 2013 23:56 | artykul przeczytano 3529 razy

kurs komputerowyZespół Szkół w Skomlinie na zlecenie Fundacji „Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych” organizuje bezpłatny kurs komputerowy dla osób w wieku od 18 do 64 lat posiadających średnie wykształcenie.

 

Kurs prowadzony będzie w sali komputerowej ZS w Skomlinie w okresie od marca do czerwca 2013r i obejmować będzie 120 godzin zajęć. Szczegółowy rozkład zajęć podany będzie uczestnikom kursu już po zakończeniu procesu rekrutacji.


W programie kursu m. in.
•    Sprzęt i oprogramowanie komputerowe
•    Edytor tekstu
•    Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym
•    Obsługa baz danych
•    Elementy grafiki komputerowej, obróbka dźwięku i filmów
•    Wykorzystanie Internetu w procesie komunikowania się
•    Technologie mobilne
•    Grafika biznesowa i tworzenie prezentacji multimedialnych
Każdy z uczestników kursu po pomyślnie zdanym egzaminie otrzyma Certyfikat ECCC.

 

Zasady rekrutacji
Kurs adresowany jest do osób w wieku od 18 do 64 lat zamieszkałych na terenie powiatów między innymi wieluńskiego i wieruszowskiego. Preferowane będą osoby należące do jednej z poniższych grup:
•    Osoby posiadające wykształcenie średnie
•    Osoby powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie spowodowanej urodzeniem i wychowaniem dziecka
•    Osoby w wieku 50+ zamieszkałe na terenie gmin wiejskich

W kursie nie mogą brać udziału osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

 

Lista dokumentów wymaganych podczas zapisów:
•    Ankieta rekrutacyjna (deklaracja przystąpienia do projektu)
•    Zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy – dotyczy osób pracujących
•    Zaświadczenie z Urzędu Pracy- dotyczy osób bezrobotnych
•    Oświadczenie- dotyczy osób nieaktywnych zawodowo.

 

Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zgromadzenie w procesie rekrutacji 12 osób deklarujących udział w projekcie. Wstępne deklaracje osób zainteresowanych przyjmuje sekretariat Zespołu Szkół w Skomlinie (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00) tel. 43-842-69-69.

 

Zapraszamy