Kapliczki Drukuj

 

Obok starych, drewnianych kościółków to właśnie przydrożne kapliczki są dla niejednej miejscowości czy parafii najcenniejszymi zabytkami. Owiane legendą, wpisane na stałe w wiejski krajobraz stanowią jego prawdziwą ozdobę. Kapliczki przydrożne to także miejsca kultu, świadectwo wiary, skłaniające do zadumy i refleksji. W naszej gminie znajduje się kilkanaście takich kapliczek.

 

Skomlin

fot. R. Furman

ul. Tysiąclecia

Kapliczka znajduje się w centrum Skomlina, w przykościelnym ogrójcu. Odnowiona wiosną 2006 roku.

fot. M. Garyga

ul. Wieluńska

Kapliczka wybudowana na ulicy Wieluńskiej. Widnieje na niej napis: "Zbudowany - przez gospodarzy i rzemieślników". 1946 r.

fot. D. Reszka

Kapliczka wybudowana na skrzyżowaniu ulic: Wrocławskiej i Sikorskiego. Odnowiona w 2004 roku.

fot. D. Reszka

Kapliczka znajduje się na ulicy Wrocławskiej (droga do Toplina).

 

Klasak Mały

fot. D. Reszka

fot. A. Furman

Kapliczka wybudowana na Małym Klasaku. Widnieje na niej napis: "Ten Krzyż stawiamy na pamiątkę wieku XX , prosząc o błogosławieństwo Boże. 1902 r."

fot. R. Furman

fot. R. Furman

Kapliczka znajduje się przy drodze prowadzącej na Klasak Mały (przy moście).
Klasak Duży

fot. D. Reszka

fot. D. Reszka

fot. D. Reszka

Kapliczka wybudowana na Klasaku Dużym.

Toplin

fot. D. Reszka

Kapliczka znajduje się w Toplinie (na zakręcie).
Bojanów

fot. D. Reszka

Kapliczka znajduje się na Bojanowie

(krzyżówka).

Brzeziny

fot. R. Furman

fot. R. Furman

fot. R. Furman

Kapliczka usytuowana jest w lesie. Ciekawostką jest fakt, iż patrząc na obraz z różnych stron widzimy inne postacie.
Wróblew

fot. D. Reszka

Kapliczka wybudowana na zakręcie pomiędzy Skomlinem, a Wróblewem.

fot. D. Reszka

Kapliczka znajduje się we Wróblewie. Powstała w 1936 roku.

fot. D. Reszka

Kapliczka wybudowana we Wróblewie. Widnieje na niej napis: "Przed tym Krzyżem dnia 5.05.1957r. mieszkańcy Wróblewa składali Śluby Jasnogórskie"

fot. A. Furman

Kapliczka znajduje się we Wróblewie.

fot. D. Reszka

Kapliczka usytuowana w lesie wróblewskim  (po lewej stronie).

fot. D. Reszka

Kapliczka wybudowana w lesie wróblewskim (w głębi lasu - trakt częstochowski).

fot. D. Reszka

Kapliczka znajduje się we Wróblewie na krzyżówce (po prawej stronie).

 

 

Kapliczka znajduje się we Wróblewie na Grześlakach - na trakcie kaliskim. Historia tej kapliczki ma ponad sto lat.

fot.Damian Orłowski

 

Walenczyzna

fot. D. Reszka

Kapliczka znajduje się na Walenczyznie.
Wichernik

fot. D. Reszka

Kapliczka usytuowana jest na Wicherniku.