Przeznaczenie pojemników na odpady Drukuj
sobota, 26 października 2013 11:18 | artykul przeczytano 4233 razy

Na stronie zamieszczono informację o przeznaczeniu pojemników na odpady. Informacja będzie także dostępna w zakładce Środowisko w lewym menu (Przeznaczenie pojemników).

 

 

Pojemniki na

Odpady komunalne

Pojemniki

na szkło

Pojemniki na

surowce suche

Wolno

wrzucać

Nie wolno

wrzucać

Wolno

wrzucać

Nie wolno

wrzucać

Wolno

wrzucać

Nie wolno

wrzucać

komunalne nieczystości stałe pozostałe po segregacji

gruzu, ziemi, żużla, gorącego popiołu, gałęzi, śniegu, lodu, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, odpadów przemysłowych i medycznych, baterii i akumulatorów, żarówek i świetlówek, sprzętu RTV i AGD oraz jego elementów

opakowania szklane bez zawartości, opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego, butelki, słoiki, flakony

Opakowań szklanych z zawartością, szkła nieprzeźroczystego, szkła okiennego, szkła klejonego, szkła zbrojonego, szkła żaroodpornego, szyb, porcelany, talerzy, żarówek, zniczy, donic, termometrów

czyste opakowania z : tworzyw sztucznych, metalu, papieru i tektury, butelki typu PET, butelki po chemii gospodarczej, opakowania po kefirach i jogurtach, folię opakowaniową, gazety, papier do pisania, puszki i folię aluminiową, złom metali kolorowych, czyste kartoniki po sokach, napojach i produktach mlecznych

Odpadów organicznych, opakowań zawierających substancje organiczne, tekstyliów, odzieży, popiołu, szkła, porcelany, worków po nawozach, sznurków, folii ogrodniczej, odpadów budowlanych, elementów instalacji wodno-kanalizacyjnych, żarówek, świetlówek, baterii, pojemników po olejach i farbach, opakowań po lekarstwach, odpadów z samochodów, sprzęty RTV i AGD

 

Informacje dla właściciela nieruchomości:

    - Odbiór odpadów z Państwa posesji odbywa się w godzinach od 6:00 do 22:00.
    - Pracownicy Spółki EKO-REGION nie mają wstępu na posesję; w dniu odbioru odpadów pojemniki należy wystawić przed posesję
    oraz umożliwić dostęp do pojemników w pergolach.
    - Nie należy dopuszczać do przepełnienia pojemników; pojemnik należy wypełnić tylko do wysokości ograniczanej zamkniętą klapa pojemnika.
    - Pozostawienie nadmiaru odpadów przy pojemnikach będzie zgłoszony do gminy.
    - Brak właściwej segregacji odpadów będzie skutkował naliczeniem przez Gminę wyższej stawki za odbiór odpadów.
    - Właścicielem pojemników jest EKO-REGION Sp. Z o. o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. Bawełniana 18, 97-400, Tel. 44 633-08-15.
    - Pojemniki są użyczone właścicielowi nieruchomości na czas obowiązywania umowy przetargowej zawartej przez Spółkę z Gminą.